Definitioner av Kommunikologi ©

  • Studiet om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser
  • Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring, när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, beskrivet och förstått som kommunikation

Direkt översatt betyder Kommunikologi, läran om det som är gemensamt.

 

Kommunikologi, en Metadisciplin

Kommunikologi är resultatet av jämförande studier av en mängd olika discipliner; metoder, modeller, teorier, tester, referenser och olika vetenskapliga publikationer. Genom sammanfattning av fackkunskap har nyckelfaktorer inom förändrings- och utvecklingsprocesser identifierats, tydlig- och tillgängliggjorts.

 

Läs mer om Kommunikologi på www.communicology.com