Välkommen till utbildningsprogram på Öijared Resort, Floda utanför Göteborg
och på 5029, Jessheim, Norge!
 

Lär dig nyckelfaktorer i kommunikation och förändring

Botaniken har Linnés familjeindelning av växter och matematiken har sitt tal- och symbolsystem. Musiken har ett notsystem som gör det möjligt för musiker världen över att förstå, beskriva och utöva musik på tvärs över tradition och kultur. Inom beteendevetenskap har det saknats ett liknande samlat förståelsesystem som fungerar på tvärs av de många olika disciplinerna som finns. Med metadisciplinen Kommunikologi finns det nu ett sådant gemensamt ”notsystem” för kommunikation och förändring.

Kommunikationens ”notsystem”, sådant det framställs inom metadisciplinen Kommunikologi, är en sammanfattning till nyckelfaktorer i kommunikation och förändring. Dessa nyckelfaktorer är klassificerade och utgör gemensam förståelse, språk och verktyg för alla som jobbar med människor. 

 

Bygg broar för samarbete

Utbildning i Kommunikologi möjliggör ett precist, flexibelt och effektivt förändrings- och utvecklingsarbete inom och mellan människor. Den tvärdisciplinära metakompetensen© blir ett verktyg för samarbete och "bygger broar" mellan enskilda discipliner, områden, branscher och människor.

Utbildningen ger möjlighet till en användbar och bärbar kompetens i att:

  • Differentiera, utföra och evaluera förändringsarbeten i olika sammanhang och nivåer.
  • Upptäcka fenomen och processer som ligger bakom olika begrepp och översätta mellan olika fackspråk.
  • Utföra och bidra till utveckling inom och mellan olika yrkesgrupper och ämnesområden.

 

Målgrupp

I utbildningen är kunskap organiserat och tillgängliggjort för människor både i och utanför akademiska miljöer. Utbildningen kan genomföras av ”alla”, oavsett bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet.  Den kan genomföras som en grundutbildning, fortbildning eller som vidareutbildning.

 

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen är uppdelad i moduler som pågår i fem dagar. Det utbildas på tre nivåer som bygger på varandra.

  • Basic level består av fyra träningsmoduler; modul I, II, III och IV.
  • Intermediate level består av basic level och ytterligare två moduler; Filter och PED.
  • Advanced level består av intermediate level och ytterligare minst fyra moduler; produktutveckling, kvalitetssäkring samt minst två självvalda moduler.

Du väljer själv ditt studietempo.
Från och med 2018 krävs minst 10 moduler för möjlighet till certifiering.

Pedagogiskt upplägg

För att ge förutsättning till ett effektivt lärande så varieras de pedagogiska aktivitetsramarna under utbildningen. Några exempel är föreläsningar, demonstrationer, filminslag, filtrering (analys), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektion och överföring av kunskap/kompetens. Organiseringen av materialet och ändamålsenlig sekvensering och proportionering av de pedagogiska aktivitetsramarna är huvudförutsättningar för effektivt lärande och kompetensbyggnad.
Programmet är designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling är en kontinuerlig process under utbildningen, såväl som självevaluering under handledning.

 

Vi erbjuder utbildning på basic och intermediate level.
Vårt program är kompatibelt med utbildningsprogram på flera orter i Europa, som också kvalitetssäkras vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.
Läs mer på www.kommunikologi.org

 

Program

2020 - 2021

Modul 1

27 januari - 31 januari 2021
24 februari - 28 februari 2021 (
5029  Jessheim, Norge)
18 augusti - 22 augusti 2021

 

Modul 2

9 december - 13 december 2020
22 september - 26 september 2021

20 oktober - 24 oktober 2021 (5029 Jessheim, Norge)
 

Modul 3

17 mars - 21 mars 2021
12 maj - 16 maj 2021 (5029 Jessheim, Norge)

 

Modul 4

30 juni - 4 juli 2021
17 november - 21 november 2021

 

Modul Filter

14 april - 18 april 2021
 

Modul PED

18 november - 22 november 2020
8 december - 12 december 2021


 

 

Pris, modul:
6 800 kr per modul
Vid samtidig bokning av 2 eller fler moduler:
5 900 kr per modul 
Pris för modul är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag

Pris, hotellboende med helpension:
Del i dubbelrum: 920 kr per person och natt
Enkelrum: 1 520 kr per person och natt 
Vid bokning av fler än 1 natt i enkelrum: 1 415 kr per person och natt
 

 

Utbildare:
Marita Skogum 070 942 34 56
Lena Karlsson 070 365 85 89

Anmäl dig till info@lenakommunikolog.se
senast 6 veckor före start.