Välkommen till 2018 års program på Öijared Resort, Floda utanför Göteborg!
 

Lär dig nyckelfaktorer i kommunikation och förändring

Botaniken har Linnés familjeindelning av växter och matematiken har sitt tal- och symbolsystem. Musiken har ett notsystem som gör det möjligt för musiker världen över att förstå, beskriva och utöva musik på tvärs över tradition och kultur. Inom beteendevetenskap har det saknats ett liknande samlat förståelsesystem som fungerar på tvärs av de många olika disciplinerna som finns. Med metadisciplinen Kommunikologi finns det nu ett sådant gemensamt ”notsystem” för kommunikation och förändring.

Kommunikationens ”notsystem”, sådant det framställs inom metadisciplinen Kommunikologi, är en sammanfattning till nyckelfaktorer i kommunikation och förändring. Dessa nyckelfaktorer är klassificerade och utgör gemensam förståelse, språk och verktyg för alla som jobbar med människor. 

 

Bygg broar för samarbete

Utbildning i Kommunikologi möjliggör ett precist, flexibelt och effektivt förändrings- och utvecklingsarbete inom och mellan människor. Den tvärdisciplinära metakompetensen© blir ett verktyg för samarbete och "bygger broar" mellan enskilda discipliner, områden, branscher och människor.

Utbildningen ger möjlighet till en användbar och bärbar kompetens i att:

  • Differentiera, utföra och evaluera förändringsarbeten i olika sammanhang och nivåer.
  • Upptäcka fenomen och processer som ligger bakom olika begrepp och översätta mellan olika fackspråk.
  • Utföra och bidra till utveckling inom och mellan olika yrkesgrupper och ämnesområden.

 

Målgrupp

I utbildningen är kunskap organiserat och tillgängliggjort för människor både i och utanför akademiska miljöer. Utbildningen kan genomföras av ”alla”, oavsett bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet.  Den kan genomföras som en grundutbildning, fortbildning eller som vidareutbildning.

 

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen är uppdelad i moduler som pågår i fem dagar. Det utbildas på tre nivåer som bygger på varandra.
Du väljer själv ditt studietempo.
Från och med 2018 krävs minst 10 moduler för möjlighet till certifiering.

BASIC LEVEL

Modul I: Introduktion av hela materialet och kompetensen, struktur och dynamik. Uppmärksamhet på beteende och beteendeförändring.
Modul II: Uppmärksamhet på intentioner och kraften med tydliga intentioner.
Modul III: Uppmärksamhet på ramar och medvetenhet om vilka förutfattade meningar som påverkar oss själva och omgivningen.
Modul IV: En integreringsmodul där vi tränar på det vi lärt under tidigare moduler. Introduktion i att ge och ta emot sorterad feedback.

INTERMEDIATE LEVEL

Filter: Uppmärksamhet på disciplinens kärnkompetens som är filtrering. Träning på succékriterier och kvalitetskriterier för förändringsarbete.
Pedagogik: Planläggning, genomförande och evaluering av presentation, undervisning och ledarskap på alla systemnivåer.

ADVANCED LEVEL

Produktutveckling: Entreprenörskap, produkt- och programdesign.
Kvalitetssäkring: Kriterier och dimensioner för kvalitetsutvärdering. (Obligatorisk modul i utbildningsprogrammet från och med 2018)
Samt minst två självvalda moduler.

 

Pedagogiskt upplägg

För att ge förutsättning till ett effektivt lärande så varieras de pedagogiska aktivitetsramarna under utbildningen. Några exempel är föreläsningar, demonstrationer, filtrering (analys), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektion, överföring och översättning av kunskap/kompetens.
Programmet är designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling är en kontinuerlig process under utbildningen, såväl som självevaluering under handledning.

 

Vi erbjuder utbildning på basic och intermediate level.
Vårt program är kompatibelt med utbildningsprogram på flera orter i Europa, som också kvalitetssäkras vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi
Läs mer på www.kommunikologi.org

 

Program

2018

Modul 1

24 januari - 28 januari 
18 april - 22 april 
5  september - 9 september 
28 november - 2 december

 

Modul 2

28 februari - 4 mars
12 september - 16 september

 

Modul 3

21 mars - 25 mars
17 oktober - 21 oktober

 

Modul 4

25 april - 29 april
12 december - 16 december

 

Modul Filter 

27 juni - 1 juli 2018
 

Modul PED

8 augusti - 12 augusti 2018
 

 

Pris, modul:
6 800 kr per modul.
Vid bokning av 2 eller fler moduler: 5 900 kr per modul 
Pris för modul är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag

Pris, hotellboende med helpension:
Del i dubbelrum: 920 kr per person och natt
Enkelrum: 1 520 kr per person och natt 
 

 

Utbildare:
Marita Skogum 070 942 34 56
Lena Karlsson 070 365 85 89

Anmäl dig till info@lenakommunikolog.se
senast 6 veckor före start.