2017 års program är klart!
Vi är extra glada för nya lokaler i härlig miljö hos Öijared Resort i Floda utanför Göteborg.
 

Lär dig nyckelfaktorer i kommunikation och förändring

Botaniken har Linnés familjeindelning av växter och matematiken har sitt tal- och symbolsystem. Musiken har ett notsystem som gör det möjligt för musiker världen över att förstå, beskriva och utöva musik på tvärs över tradition och kultur. Inom beteendevetenskap har det saknats ett liknande samlat förståelsesystem som fungerar på tvärs av de många olika disciplinerna som finns. Med metadisciplinen Kommunikologi finns det nu ett sådant gemensamt ”notsystem” för kommunikation och förändring.

Kommunikationens ”notsystem”, sådant det framställs inom metadisciplinen Kommunikologi, är en sammanfattning till nyckelfaktorer i kommunikation och förändring. Dessa nyckelfaktorer är klassificerade och utgör gemensam förståelse, språk och verktyg för alla som jobbar med människor. 

 

Bygg broar för samarbete

Utbildning i Kommunikologi möjliggör ett precist, flexibelt och effektivt förändrings- och utvecklingsarbete inom och mellan människor. Den tvärdisciplinära metakompetensen© blir ett verktyg för samarbete och "bygger broar" mellan enskilda discipliner, områden, branscher och människor.

Utbildningen ger möjlighet till en användbar och bärbar kompetens i att:

  • Differentiera, utföra och evaluera förändringsarbeten i olika sammanhang och nivåer.
  • Upptäcka fenomen och processer som ligger bakom olika begrepp och översätta mellan olika fackspråk.
  • Utföra och bidra till utveckling inom och mellan olika yrkesgrupper och ämnesområden.

 

Målgrupp

I utbildningen är kunskap organiserat och tillgängliggjort för människor både i och utanför akademiska miljöer. Utbildningen kan genomföras av ”alla”, oavsett bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet.  Den kan genomföras som en grundutbildning, fortbildning eller som vidareutbildning.

 

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen är uppdelad i moduler som pågår i fem dagar. Det utbildas på tre nivåer som bygger på varandra.
Du väljer själv ditt studietempo.

BASIC LEVEL

Modul I: Introduktion av hela materialet och kompetensen, struktur och dynamik. Uppmärksamhet på beteende och beteendeförändring.
Modul II: Uppmärksamhet på intentioner och kraften med tydliga intentioner.
Modul III: Uppmärksamhet på ramar och medvetenhet om vilka förutfattade meningar som påverkar oss själva och omgivningen.
Modul IV: En integreringsmodul där vi tränar på det vi lärt under tidigare moduler. Introduktion i att ge och ta emot sorterad feedback.

INTERMEDIATE LEVEL

Filter: Uppmärksamhet på disciplinens kärnkompetens som är filtrering. Träning på succékriterier och kvalitetskriterier för förändringsarbete.
Pedagogik: Planläggning, genomförande och evaluering av presentation, undervisning och ledarskap på alla systemnivåer.

ADVANCED LEVEL

Produktutveckling: Entreprenörskap, produkt- och programdesign.
Samt minst två självvalda moduler.

 

Pedagogiskt upplägg

För att ge förutsättning till ett effektivt lärande så varieras de pedagogiska aktivitetsramarna under utbildningen. Några exempel är föreläsningar, demonstrationer, filtrering (analys), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektion, överföring och översättning av kunskap/kompetens.
Programmet är designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling är en kontinuerlig process.

 

Vi erbjuder utbildning på basic level.
Vårt program är kompatibelt med utbildningsprogram på flera orter i Europa, som också kvalitetssäkras vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi
Läs mer på www.kommunikologi.org

 

Program

2017

Plats: Öijareds Resort, Floda
 

Modul 1

18 januari - 22 januari 2017
14 juni - 18 juni 2017
8-12 november 2017


Modul 2

8 februari - 12 februari 2017
28 augusti - 1 september 2017


Modul 3

1 mars - 5 mars 2017
7 oktober - 11 oktober 2017


Modul 4

5 april - 9 april 2017
22 november - 26 november 2017

 


Pris: 6 800 kr per modul.
Vid anmälan av 2 eller fler moduler 5 900 kr per modul.
 

Pris med övernattning: 10 200 kr per modul.
I priset ingår logi i eget sovrum i del av studio och helpension.
Enkelrumstillägg 500 kr/natt.
 

Priserna är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.

 

Utbildare:
Marita Skogum 070 942 34 56
Lena Karlsson 070 365 85 89

Anmäl dig till info@lenakommunikolog.se
senast 6 veckor före start.