Välkommen till utbildningsprogram på Öijared Resort, Floda utanför Göteborg, Två Skyttlar, Örby i Marks kommun samt Lillehammer, Norge!
 

Lär dig nyckelfaktorer i kommunikation och förändring

Botaniken har Linnés familjeindelning av växter och matematiken har sitt tal- och symbolsystem. Musiken har ett notsystem som gör det möjligt för musiker världen över att förstå, beskriva och utöva musik på tvärs över tradition och kultur. Inom beteendevetenskap har det saknats ett liknande samlat förståelsesystem som fungerar på tvärs av de många olika disciplinerna som finns. Med metadisciplinen Kommunikologi finns det nu ett sådant gemensamt ”notsystem” för kommunikation och förändring.

Kommunikationens ”notsystem”, sådant det framställs inom metadisciplinen Kommunikologi, är en sammanfattning till nyckelfaktorer i kommunikation och förändring. Dessa nyckelfaktorer är klassificerade och utgör gemensam förståelse, språk och verktyg för alla som jobbar med människor. 

 

Bygg broar för samarbete

Utbildning i Kommunikologi möjliggör ett precist, flexibelt och effektivt förändrings- och utvecklingsarbete inom och mellan människor. Den tvärdisciplinära metakompetensen© blir ett verktyg för samarbete och "bygger broar" mellan enskilda discipliner, områden, branscher och människor.

Utbildningen ger möjlighet till en användbar och bärbar kompetens i att:

  • Differentiera, utföra och evaluera förändringsarbeten i olika sammanhang och nivåer
  • Upptäcka fenomen och processer som ligger bakom olika begrepp och översätta mellan olika fackspråk
  • Utföra och bidra till utveckling inom och mellan olika yrkesgrupper och ämnesområden

 

Målgrupp

I utbildningen är kunskap organiserat och tillgängliggjort för människor både i och utanför akademiska miljöer. Utbildningen kan genomföras av ”alla”, oavsett bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet.  Den kan genomföras som en grundutbildning, fortbildning eller som vidareutbildning.

 

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen är uppdelad i moduler som pågår i fem dagar. Det utbildas på tre nivåer som bygger på varandra.

  • Basic level består av fyra träningsmoduler; modul I, II, III och IV
  • Intermediate level består av Basic level och ytterligare två moduler; Filter och PED
  • Advanced level består av Intermediate level och ytterligare minst fyra moduler; Produktutveckling, Teaching Communicology samt minst två självvalda moduler

Du väljer själv ditt studietempo.

För att bli Kommunikolog krävs minst 10 moduler - Basic, Intermediate och Advanced level.

Pedagogiskt upplägg

För att ge förutsättning till ett effektivt lärande så varieras de pedagogiska aktivitetsramarna under utbildningen. Några exempel är föreläsningar, demonstrationer, filminslag, filtrering (analys), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektion och överföring av kunskap/kompetens. Organiseringen av materialet och ändamålsenlig sekvensering och proportionering av de pedagogiska aktivitetsramarna är huvudförutsättningar för effektivt lärande och kompetensbyggnad.
Programmet är designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling är en kontinuerlig process under utbildningen, såväl som självevaluering under handledning.

 

Vi erbjuder utbildning på basic, intermediate och advanced level.
Vårt program är kompatibelt med utbildningsprogram på flera orter i Europa, som också kvalitetssäkras vid Institute of Communicology.
Läs mer på www.communicology.com

 

Program

2024

Modul 1

17 januari - 21 januari  2024 (Öijared)
25 september - 29 september 2024 (Öijared)

 

Modul 2

6 november - 10 november 2024 (Öijared)
 

Modul 3

14 februari - 18 februari 2024 (Lillehammer)
3 mars - 7 mars 2024 (Öijared) OBS! söndag-torsdag

 

Modul 4

17 april - 21 april 2024 (Öijared)
13 juni - 17 juni 2024 (Lillehammer)

 

Modul Filter

9 oktober - 13 oktober 2024 (Öijared)
 

Modul PED

26 juni - 30 juni 2024 (Öijared)
 

Modul Produktutveckling (internat)

3 december - 8 december 2024 (Två Skyttlar, Örby)


Modul Teaching Communicology (internat)

18 augusti - 23 augusti 2024 (Två Skyttlar, Örby)

 

Pris (2024):

Modul på Öijared:
7 800 kr per modul (exkl. moms för företag)
Hotellboende med frukostbuffé på Öijared:
Del i dubbelrum: 944 kr per person och natt
Enkelrum: 1 569 kr per person och natt 

Modul på Två Skyttlar (2024):
15 500 kr per modul och boende i enkelrum med helpension (exkl. moms för företag)
13 500 kr per modul och boende i dubbelrum med helpension (exkl. moms för företag)

Modul i Lillehammer:
Vänligen ta kontakt enligt nedan för information.
 

Anmälan:
ml-kommunikolog.se

Utbildare:
Marita Skogum 070 942 34 56
Lena Karlsson 070 365 85 89