Fotograf: Bosse Haglund

Individer, grupper och organisationer lever och har alltid levt i en värld av ständig förändring. Alla varelser är i ett konstant tillstånd av utveckling och förändring, vare sig man vill detta eller inte. Det enda som är detsamma är att det finns återkommande perioder av förändring. Efter sommar kommer höst. Barn växer och blir stora. Vuxna åldras och utvecklas. Organisationer bildas och utvecklas. Var och en har den stora förmånen att kunna välja på vilket sätt, vid vilken tidpunkt och i vilket tempo man vill vara en del av denna naturliga utveckling.

Jag vägleder individer och grupper i kommunikation och förändringsprocesser för ökad vitalitet. Jag använder ingen förutbestämd och utstakad metod, utan utifrån min kunskap och erfarenhet, får de jag hjälper tillgång till det de är i behov av, varken mer eller mindre. Genom ett balanserat anslag mellan de som vägleds och med mig som vägledare, skapas möjlighet för att uppnå det som önskas. Resultatet blir tillgång till egna verktyg för kommunikation med möjlighet till balans. Då finns förutsättningar för samarbete inom och mellan individer - med hållbarhet över tid. Förändring på riktigt!

 

För dig, individuell coaching

Du vet vad du vill, du vet inte vad du vill eller du vet att du vill. Behovet kan dyka upp när som helst.
Du har möjlighet att må som du vill, göra val, nå dina mål och ta ansvar för din egen framgång. Till exempel minska din vardagsstress, öka din energi eller motivation. Du kan leda andra för utveckling, samspel och effektivitet.

Hur ska du lyckas?

Jag vägleder dig så att du får tillgång till dig själv och dina resurser, din egen potential. Det är du som har framgångsnycklarna för att uppnå just det du vill och ibland behövs hjälp för att finna, smörja och träna dessa nycklar. Med mig som lots på vägen kan du få den hjälpen för att skapa, bibehålla och utveckla det du önskar.

Vi träffas helt förutsättningslöst och gör tillsammans upp en plan. Jag hjälper dig identifiera vad som är i balans och obalans och därifrån leda dig vidare.
Du blir uppmärksam på din situation ur nya perspektiv och kan göra dina val.

 

NEUROMOTORISK STIMULERING

Vid individuell coaching erbjuder jag neuromotorisk stimulering som syftar till ökad stabilitet och kommunikation i ditt system.
Det neuromotoriska underlaget stimuleras bland annat av rörelser i långsamt tempo.
De som upplever någon form av obalans i sitt system eller vill bibehålla sin balans får ofta fina resultat av neuromotorisk stimulering.

 

För grupp, företag och organisation

Är du trött på att byta metoder eller modeller utan bestående förändring?

I högpresterande team...

  • dansar alla i takt till samma stycke
  • var och en vet vad som gäller och tar ansvar för det
  • finns trivsel, engagemang, motivation och resultat uppnås
  • flyter det på utan oönskade konflikter och dragkamp åt olika håll

Hur är det möjligt?

Med flexibilitet och precision lotsar jag gruppen för att den ska få tillgång till det den är i behov av. Jag stöttar för att höja medvetenhet, balans och kompetens. 
En skräddarsydd process börjar med en analys och utifrån den utformas ett upplägg av varierade aktiviteter med upplevelsebaserad träning, såsom föreläsning, reflektion, filminslag, övningar.

Med min erfarenhet vet jag att genuint samarbete ger nya möjligheter vilket uppstår när var och ens unika potentialer tas till vara för en gemensam kompetens.
När värderingar, mål och beteende hänger ihop till en helhet skapas möjlighet att lyckas med det som en gång verkade omöjligt.
Varje förändring börjar i individen själv och genom att var och en i gruppen får tillgång till kommunikationsnycklar ges goda tillgångar till att skapa ett team med ”flow”.

 

Kurser, workshops och föreläsningar

Oavsett om det handlar om dig som individ, gruppen eller organisationen är du välkommen till de öppna kurser och workshops som jag erbjuder. 
Och du är alltid välkommen att kontakta mig för att skräddarsy alternativ för just er!

 

Aktuellt 

 

”Din tro formar dina tankar.
Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar.
Dina handlingar formar dina vanor.
Dina vanor formar dina värden.
Dina värden formar din framtid.”    
Mahatma Gandhi